Barokno vreme u Narodnom muzeju

U okviru pratećih programa izložbe Berninijeva škola i rimski barok. Remek – dela Palate Kiđi u Ariči u četvrtak, 14. marta u 18 časova, u Atrijumu Narodnog muzeja dr Jelena Todorović održaće predavanje Koncept vremena i prolaznosti u baroknoj kulturi.

Foto: Promo

Dr Jelena Todorović je istoričarka umetnosti, redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti. Bavi se istraživanjem u oblasti istorije kulture, sa naročitim interesovanjem za fenomene spektakla, umetnosti i propagande, koncepata vremena i prolaznosti, graničnih prostora u vizuelnim umetnostima, kulture Trsta 18. i 19. veka. Angažovana je i u muzejskoj delatnosti kao rukovodilac projekta Sistematizacija i proučavanje zbirke dvorskog kompleksa na Dedinju. Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala i doktororirala na University College London (UCL). Do sada je objavila više knjiga i veliki broj naučnih radova. Stalni je saradnik Civici Musei di Storia ed Arte u Trstu. Kao gostujući profesor radi na UCL u Londonu i Universita degli Studi di Trieste u Italiji. Redovni je profesor na Fakuletu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, a na Fakuletu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu predaje predmete iz obasti istorije, teorije i fenomenologije umetnosti. Laureat je nagrade Europa Nostra, kao i nagrade „Pavle Vasić” za monografiju Svečani pozdrav Mojseju Putniku Zaharija Orfelina.