Izložba fotografija Kalaši – poslednji pagani Hindukuša

Izložba fotografija Kalaši – poslednji pagani Hindukuša, autora Konstantina Novakovića, biće otvorena u četvrtak, 21. februara u 19 sati u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Foto: Konstantin Novaković

Na izložbi će biti prikazane fotografije snimljene 2017. godine u selima u kojima žive Kalaši, u dolinama Rumbur i Bumburet u Pakistanu. Kalaši su drevni narod koji je uspeo da opstane i sačuva svoju kulturu pre svega zahvaljujući geografskom položaju i vekovnoj izolaciji u zabačenim dolinama planinskog masiva Hindukuš.

Foto: Konstantin Novaković

Predstavljaju najmanju i po mnogo čemu jedinstvenu etnoreligijsku zajednicu Pakistana čija je populacija danas manja od 4000 duša naseljenih u tri rečne doline na severu zemlje, na teritoriji pokrajine Hajber-Pahtunva. Svojim misterioznim poreklom i vekovima nepromenjenim ruralnim načinom života, živopisnim nošnjama i paganskom religijom deluju gotovo nestvarno.

Foto: Konstantin Novaković

Kalaši su jedina etnička grupa koja je uspela da sačuva pagansku religiju kakvu su u prošlosti praktikovali i drugi narodi na području Hindukuša, na teritoriji koja je pored severa Pakistana obuhvatala i deo današnjeg Avganistana i bila poznata kao Kafiristan, zemlja nevernika.