Izložba grafika tri profesora FILUM-a u galeriji “Mostovi Balkana” u Kragujevcu

Otvaranje izložbe grafika tri profesora FILUM-a Milice Antonijević, Bojana Otaševića i Vladimira Rankovića održaće se u četvrtak 14. marta u 20 sati u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana.

Foto: Galerija Mostovi Balkana promo

Milica Antonijević, rođena je 1973. godine u Kraljevu. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, odsek Primenjena grafika, atelje Grafika i knjiga, 1997. a magistrirala 2003. godine na predmetu Grafika na istom fakultetu. Član ULUS-a od 1998. godine. Na doktorskim studijama je Fakulteta primenjenih umetnosti, na studijskom programu Primenjena umetnost i dizajn. Vanredni profesor na pred­metima Crtanje i Slikanje na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Realizovala je dvadeset i osam samostalnih izložbi i učestvovala na preko tri stotine grupnih. Dobitnica je dvanaest nagrada za svoje stvaralaštvo.

Milica Antonijević, Tragači (par) u srebrnoj travi

Bojan Otašević, rođen je u Kragujevcu 1973. godine. Diplomirao grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 1998. magistrirao 2001. godine, doktorirao 2014. pod mentorstvom redovnog profesora Biljane Vuković. Član ULUS-a od 2000. godine. Redovni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu na Odseku za Primenjenu i likovnu umetnost. Ostvario pedeset samostalnih izložbi i nekoliko stotina grupnih izlaganja. Dvadeset dva puta nagrađivan za svoj umet­nički rad.

Bojan Otašević, Odmor

Vladimir Ranković rođen je 1973. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku Primenjena grafika, atelje Grafika i knjiga. Student je doktorskih interdisciplinarnih studija Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Vanredni je profesor za oblast Grafika i grafičke tehnike na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Jedanaest radova ili njihove delove izlagao je na osamnaest samostalnih i preko stotinu grupnih izložbi. Objavljuje naučne radove, stručne, kritičke, kao i tekstove popularne publicistike.

Vladimir Ranković, Kuća Kneževića

Izložba će biti otvorena do 2. aprila.