Izložba slika “Tri teme, jedan umetnik” Milana Todića

U petak, 22. februara u 18 časova u galeriji Lucida biće otvorena izložba slika Milana Todića pod nazivom “Tri teme, jedan umetnik”.

Foto: Promo

 Likovni kredo, umetnička veroispovest ovog stvaraoca je realizam, ta moćna matica koja nosi umetnost od praistorije do digitalne ere i postistorije. Reč je o stilskoj formaciji za koji se može reći da je preovlađujuća i u poslednja tri veka, od predmodernizma osamnaestog do postmodernizma dvadeset prvog veka. Sve više mladih umetnika odlučuje da se ne bavi postkonceptualnom umetnošću i novim medijima već realizmom, u raznim vidovima. To treba imati u vidu i kada je reč o ovom slikaru. Za razliku od drugih, njegovo likovno umeće ne pripada školama niti uobičajenim pojavama unutar realističke umetnosti. On nije kopista ni učenik velikih majstora devetnaestog veka, niti je hiperrealista ili predstavnik originalne srpske podvarijante zavičajnog realizma, začetog u Šapcu. Ne uvećava niti umanjuje prizor, svet mu je samo polazište za lično prevrednovanje stvarnosti a ne doslovni predložak.

Foto: Promo

Njegovo slikarstvo je snažno i izražajno, on je majstor siguran u sebe, samouveren jer veoma dobro poznaje sebe, zna šta može i koliko vredi. To u praksi kao i estetski znači da je njegov potez snažan, stil izražajan, lišen pedanterije i upeglanosti. Todić slika ekspresivno u okviru realizma, nalik najvećim majstorima modernog realizma, bliži Lovisu Korintu i magičnim realistima pokreta Nova stvarnost (Neue Sachlichkeit) između dva svetska rata nego savremenim slikarima. Oduvek su severnjaci imali šta da doprinesu toj vrsti umetnosti, od flamanskih „primitivaca”, Albrehta Direra, do velikih aktuelnih realista kakav je Od Nerdrum. Todiću je bliža ta severna škola od srpskih zavičajaca, ne zbog hladnoće ili preciznosti, već naprotiv, radi ekspresije i snage izraza. Tamo gde se drugi gube u složenim i mučnim istraživanjima, pipavim pokušajima rekonstrukcije stila starih majstora, što je najčešće likovno promašeno, Todić tek počinje, prodire snažno napred. Smelo i hrabro ulazi u forme savremenog realizma, ne prezajući ponekad ni od naznaka grotesknog i estetike ružnog.

Foto: Promo

Milan Todić rođen je u Šapcu 1965. godine. Detinjstvo provodi u pocerskom selu Dobrić, gde završava osnovnu školu. Već tada pokazuje sklonosti ka crtanju i slikanju, i uz podršku likovnog pedagoga, slikara K.Aleksića, odlazi na likovne kolonije za decu i slika u njegovom ateljeu. Kasnije upisuje školu za primenjenu umetnost u Novom Sadu, koju je završio 1984 god. Nakon toga odlazi u Celje, u atelje priznatog vajara M.Tomanića, gde se upoznaje sa vajarskim tehnikama i obradom kamena, i tu radi tokom studija. Na akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu studira na slikarskom odseku u klasi profesora Friščića i Kauzlarić Atača, kod kojeg je i diplomirao. U Sloveniji i inostarnstvu je izlagao više puta samostalno i grupno. Učestvovao je na mnogim međunarodnim kolonijama i za svoja dela dobio više nagrada i priznanja. Bavi se mentorstvom i restauriranjem. Više godina je proveo u Piranu, gde stvara u mediteranskom ambijentu. Povremeno odlazi u SAD, gde slika i izlaže u galeriji M2, u Little Rocku.