Otvaranje Martovskih izložbi u Kulturnom centru Beograda

Otvaranje Marovskih izložbi u Kulturnom centru Beograda održaće se u ćetvrtak, 14. marta u 19 časova na tri lokacije. Radove će izlagati Đorđe Odanović, Zoran Dimovski, Nadija Mustapić i Toni Meštrović.

Iložba Đorđa Odanovića pod nazivom Ispitivanje dubine biće otvorena u Galeriji Artget, i trajaće do 4. aprila 2019. Kustoskinja izložbe je Milena Marjanović.

Foto: promo

Ubedljivost fotografija nenarativnog karaktera na izložbi Ispitivanje dubine, kao uostalom i u prethodnim Odanovićevim ciklusima, ne temelji se na njihovoj simboličkoj vrednosti, jer su one uvek bliže denotaciji nego konotaciji – denotaciji koja samo upućuje na označeni pojam ne ulazeći u sferu konotacije kao mogućih asocijacija. Odanovićeva fotografija donosi osećaj čoveka naspram mesta na kome jeste. Pred njom se percipira senzorijalni eho prostora. I tu smo kod najbitnijeg elementa ovog ciklusa – prostora, to jest treće dimenzije. Odanovićeve fotografije se ne samo gledaju nego se u njih i ulazi posredstvom stare zaboravljene tehnike, stereofotografije, u novije vreme aktualizovane posredstvom 3D filmova koji se i zasnivaju na anaglifima, čiji su koreni upravo u stereofotografiji.
Stereofotografija funkcioniše na načelu po kojem se naše oči nalaze na udaljenosti između 60 i 70 milimetara jedno od drugog. Svako oko gleda iz drugog ugla, a spajanjem te dve slike u našem mozgu dobija se utisak plastičnosti.

Najnoviju seriju Odanovićevih fotografija odlikuje stilska doslednost: na njima nema ničeg slučajnog, nema pada tonusa niti bizarnosti u kompoziciji, zapravo ništa nam ne odvlači pažnju od same dubine. Čvrst oslonac u uznemirujućoj panorami vizuelnih umetnosti našeg doba. (Milena Marjanović).

U Likovnoj galeriji biće otvorena izložba radova Zorana Dimovskog pod nazivom Poklon.

Foto: Promo

Izložba radova Zorana Dimovskog koja se predstavlja pod nazivom Poklon publiku suočava sa likovno transponovanim verbalnim izrazima, preuzetim iz registra usmerenog na političko upravljanje individualnim i kolektivnim telima. Oni su strpljivim i dugotrajnim manuelnim iscrtavanjem motivski uvedeni u okvire krajnje jednostavnih i kompoziciono svedenih, ali ujedno gestualnim elementima veoma bogatih vizuelnih prizora, koji se, stoga, mogu tretirati i kao indeksni tragovi umetničkog procesa. Na prilično neposredan način ti se prizori otvaraju posmatraču kao totalitet prikazanog, ali ujedno deluju i detaljima koji otkrivaju način izvedbe i dinamiku telesnih pokreta koji su do njega doveli. Da bi se radovi sagledali treba uroniti u detalje i pratiti načine preplitanja i sažimanja kolornih i gestualnih intenziteta, u čijem dinamičkom međuodnosu nastaju polja napetosti kojima je prožeta celokupna površina crteža.

Međutim, to specifično estetsko uživanje koje ovi radovi omogućavaju, ipak nije samodovoljno i u sebe zatvoreno, već je potpuno uvezano sa njihovim kognitivnim elementima, koji pozivaju na analizu i tumačenje prikazanog sadržaja, kao i konteksta njegove upotrebe. U spoju estetskog i značenjskog, materijalnih gestova i retorike prizora koji se njihovom primenom gradi, ostvaruje se i poseban vid odnosa spram društvene pozadine prikazanog, kao i aktuelnog konteksta u kome se predstavljanje prikazanog vrši…
Više o izložbi pročitajte ovde.

U Galeriji Podroom biće otvorena samostalna izložba umetnika Nadije Mustapić i Tonija Meštrovića pod nazivom Minuta šutnje. Kustoskinja izložbe biće Zorana Đaković Minniti.

Foto: Promo

Samostalnom izložbom umetnika Nadije Mustapić i Tonija Meštrovića pod nazivom Minuta šutnje predstavlja se projekat Rijeka 2020 Evropska prestonica kulture u Beogradu, dok galerija Podroom nastavlja sa saradnjom i povezivanjem sa umetnicima i institucijama iz okruženja.

Minuta šutnje je koautorski projekat koji je nastajao tokom 2012. godine i 2013. godine na brodogradilištima „3.maj” i „Brodosplit” i kroz saradnju sa samim radnicima. Iza aktuelne ekonomsko-političke teme privatizacije brodogradilišta ili kraja tradicije brodogradnje u Hrvatskoj, stoji društveno marginalizovan, intenzivan rad kojem su izloženi radnici u toku proizvodnje. Rad govori o krhkosti identiteta, egzistencijalnoj i ekonomskoj neizvesnosti, nelagodnosti nakon trancizijskog perioda, reflektujući situaciju koja zadire i šire od lokalne problematike.

Izložba se realizuje u okviru programa projekta Rijeka 2020 Evropska prestonica kulture u Beogradu i deo je programskog pravca Kuhinja.