Predstave “Zarobljeni momenti” i “Istrajnost” na sceni Le studio teatra

Foto: Promo

Predstava “Zarobljeni Momenti (5. april, 20h) je doktorski rad Sanje Maljković na doktorskim umetničkim studijama Scenskog dizajna, na Odseku za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

To je politička priča onoliko koliko je svačija lična sudbina deo šire političke slike. Ovo je i priča o suočavanju sa gubitkom: devojčica Lenka suočava se sa bolešću oca koja vodi do njegove smrti, ali i bolešću društva koje je nevino idealizovala kao dete.

Autorka na scenu postavlja svoja lična „zarobljena“ sećanja, proširena i domaštana do nivoa u kojem ona prestaju da budu lična ispovest i postaju odraz kompleksnosti jednog vremena, politike i društva.

Foto: Promo

Predstava „Istrajnost“ (6. april, 20h) inspirisana je dramom „Parobrod Istrajnost” Šarla Vildraka i bavi se aktuelnim problemima u našem društvu: nedostatkom persprektive, željom za uspehom, slobodom, porodicom, (ne)sigurnošću. Da li su te želje u konfliktu sa sredinom iz koje potiču ili je to samo izgovor slabih? Tu je i pitanje zajedničkog nasleđa balkanskih naroda – kako negiranje zajedničke jugoslovenske prošlosti utiče na pojedinca? Ima li sreće ako se ne ode odavde? Da li je ljubav dovoljna da nas veže za neko mesto? Da li smo dovoljno hrabri da joj se prepustimo? „Istrajnost” ne daje odgovore i ne nudi rešenja. Ona poziva gledaoca da hrabro zaroni u dubine svoje duše. Možda će tamo sam naći odgovore

Dva brata koja su sticajem okolnosti bila razdvojena, odlučuju da zajedno emigriraju u Ameriku usred ekonomske krize. Jan i Siniša nalaze se u Trstu sa namerom da se ukrcaju na brod „Tenacity”, koji treba da ih odvede na drugi kraj okeana. Međutim, tek što su stigli u luku, shvataju da zbog kvara na motoru ne mogu da nastave svoj put. Tako će provesti tri nedelje u kafani „Vera” – nekoj vrsti poslednje jugoslovenske ambasade na itaijanskom tlu – u društvu zavodljive Selme i nesrećnog pijanice Đura.