Predstavljen projekat “Žene koje su izgradile Srbiju”

Početak kampanje Žene koje su izgradile Srbiju predstavljen je medijima 8. marta u Holu Osnovne škole Kralj Petar Prvi koju je projektovala prva žena arhitekta u Srbiji – Jelisaveta Načić

Foto: Promo

Kampanju su pokrenuli Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Delegacija EU u Srbiji i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) uz podršku Ambasade Francuske u Beogradu.

Na predstavljanju projekta, prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije ocenila je da nema razvoja bez jednakih uslova za sve. “Rodna ravnopravnost nije feminizam, već pokušaj da stvorimo jednake uslove za muškarce i žene”, rekla je Mihajlovićeva.

Foto: promo

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je kako svi treba da doprinesu smanjenju jaza među polovima, sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i većem učešću žena u donošenju odluka. Fabrici je naveo da Srbija deli vrednosti EU i da se vidi želja da te vrednosti unese u svoje zakonodavstvo.

Ambasador Francuske Frederik Mondoloni smatra da su žene u ekonomiji manje vidljive i da žene u strukama treba da budu vidljivije u svetu. Naglasio je da će borba za ravnopravnost biti u centru predsedavanja Francuske grupom G-8 i da će imati tri cilja – promociju jednakosti, pristup žena obrazovanju i borbu protiv diskriminacije.

Zamenica ambasadora Velike Britanjije Trejsi Glager rekla je da će kampanja koja je pokrenuta omogućiti da ljudi saznaju o ženama koje su početkom 20. veka pomerale granice i da će one biti uzor mladim ženama da ne odustaju.

Foto: Promo

Predstavnica Ženskog arhitektonskog društva Milena Zindović ukazala je na brojne primere doprinosa žena izgradnji Srbije i Beograda, ističući kako posebno posle Drugog svetskog rata ima mnogo istaknutih autorki.

Na pet zdanja u Beogradu iza kojih stoje žene arhitekte biće postavljeni QR kodovi uz pomoć kojih će prolaznici preko svojih mobilnih telefona moći da očitaju, odnosno saznaju informacije o samoj zgradi kao i o arhitektinji koja ih je projektovala. Na pet zdanja u Beogradu iza kojih stoje žene arhitekte (Prva beogradska gimnazija, Učiteljski fakultet, Srednja škola “Nikola Tesla”, Veterinarski fakultet i OŠ “Kralj Petar Prvi”) postavljeni su QR kodovi uz pomoć kojih će prolaznici preko svojih mobilnih telefona moći da očitaju, odnosno saznaju informacije o samoj zgradi kao i o arhitektinji koja ih je projektovala.