Razgovor sa umetničkim parom diSTRUKTURA i Jelenom Stojanović


Foto: Marija Konjikušić

U Salonu Muzeja savremene umetnosti u četvrtak, 25. aprila u 18 časova održaće se razgovor povodom izložbe „No Longer and Not Yet” sa umetničkim parom diSTRUKTURA i istoričarkom i teoretičarkom umetnosti Jelenom Stojanoviić. Moderator će biti Saša Janjić, kustos Galerije Remont.

Multimedijalna izložba No Longer and Not Yet  bavi se promenama i novonastalim liminalnim prostorima u okviru velikog građevinskog poduhvata u beogradskoj Savamali. diSTRUKTURA se već više godina unazad bavi istraživanjima urbanog prostora često prateći model situacionističkih psihogeografija, koje se oslanjaju na koncept urbanog lutalaštva kao strategije za istraživanje gradova. Ovakva strategija, koja nalikuje igri, u sebi sakuplja sve ono što vodi pešaka van predvidljivih putanja i uvodi ga u novu spoznaju urbanog pejsaža, sa ciljem da mapira neotkrivene prostore i manje poželjne a često veoma lične putanje. Jedan takav rad u formi videa nastao je 2013. godine na prostoru Savamale. Upravo ovaj rad poslužio je kao polazište za izložbu u Salonu.

Razgovor će se upravo osvrnuti na psihogeografsko percipiranje grada, kako kroz umetničko delovanje diSTRUKTURE tako i istorijsko sagledavanje situacionističke internacionale i njihovih psihogeografija, koje su bile poziv na igru u službi ideološkog raskrinkavanja uloge modernog grada u vremenima društva spektakla.

Milica Milićević i Milan Bosnić su diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za slikarstvo. Od 2005. rade zajedno kao umetnički duo diSTRUKTURA, razmatrajući proširene pojmove prirode danas, bilo da se radi o prirodi, pseudo-prirodi ili sintetički stvorenoj prirodi, odnosno urbanim konstelacijama, sa namerom da definiše odnose u novoformiranim strukturama koje tvore realnost savremenog života. Učestvovali su na preko 30 samostalnih i više od 60 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Jelena Stojanović je istoričarka i teoretičarka umetnosti iz Beograda, sa velikim međunarodnim radnim iskustvom.  Studije Istorije umetnosti završila je u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala iz istorije i teorije savremene umetnosti na Sorboni u Parizu. Njeno polje specijalizacije su evropska i francuska posleratna umetnost i vizuelna kultura, avangardna i neo-avangardna umetnost, kritikalna muzeologija. Radila je kao kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kao direktorka Handverker Galerije (Itaka Koledž, SAD), kao profesorka Istorije umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu itd. Dobitnica je nagrade „Lazar Trifunović“
.