Selma Đulizarević Karanović: Bajka o Nevidljivoj i o Trnoružici u Subotici

Izložba beogradske umetnice Selme Đulizarević Karanović pod nazivom Bajka o Nevidljivoj i o Trnoružici biće otvorena u subotu, 16. marta, u 19 časova u Savremenoj galeriji Subotica. Kustoskinjs izložbe je Jasmina Jovančić Vidaković, viša kustoskinja SGSU.

Foto: promo

Izložba predstavlja dve priče; jedna je priča o Nevidljivoj, a druga je o Trnoružici ali se obe bave ženskim pitanjem kritički preispitujući položaj žene u sociološko-istorijskom kontekstu ispričanom kroz prizmu modnih detalja koji naglašavaju fenomen potiranja ženske ličnosti modnim diktatom koji je projekcija društvenih zahteva. Čuvena bajka o Trnoružici ovog puta situirana je na prostor bivše Jugoslavije implementirajući univerzalni jezik bajke u konkretnu priču o jednoj zemlji na Balkanu.

Iz teksta kataloga izložbe: Stvarno i/ili moguće. Traganje za idealima zajedničkog/porodičnog života i ambijentom lične sreće usmerio je i tematski okvir ovog slikarstva ka porodičnim scenama i fragmentima privatnog života sa elementima autobiografskog.U vazduhu već lebdi otvoreno pitanje o principu ne/zadovoljstva Persone i Senke. Reklo bi se, Selma Đulizarević upravo kroz slikarski rad nastoji da razreši dualitet stvarno i/ilimoguće, lični život i projekciju svoje unutrašnje slike u spoljašnji svet rizikujući, pri tom, ne/razumevanje i pogrešnu percepciju Drugih. Kroz rad pokušava da savlada opasnosti i zamke koje određene konvencije nose kada se traži adekvatni grafički i pikturalni ekvivalent.

Selma Đulizarević Karanović rođena je u Sarajevu 1967. godine. Studirala na Odseku za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirala na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, 1994. godine. u klasi profesorke Milice Stevanović. Na istom fakultetu završila poslediplomske studije 1997. godine. Stekla je zvanje doktora umetnosti iz oblasti slikarstva pod mentorstvom profesorke Anđelke Bojović 2012. godine. Član je ULUS-a od 1995. godine. Samostalno je izlagala 20 puta u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Belgiji od 1991. godine. Učestvovala je na preko 30 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izlagala na važnijim grupnim izložbama ULUS-a od 1995. godine. Učestvuje na izložbama kao što su  Međunarodni bijenale umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu, Internacionalni bienalni festival portreta (INTERBIFEP) u Tuzli, Bosna i Hercegovina i Hanga Forum u Japanu. Učestvovala na Simpozijumu i radionici u organizaciji OISTAT (International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians), sa članovima CDG (Costume Design Group), u Istanbulu 2010. godine, pod nazivom Cultural Exchange Between East and West: Kaftan and Its Influence in Fashion. Radi kao vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na Grafičkom odseku.