Socijalna plastika ili umetnost koja menja svet: Predavanje i razgovor sa publikom u MSUV

Četvrtak | 16. maj | 19 časova

socijalna plastika.jpg

Da li umetnost može da menja odnose u društvu? Da li društva u krizi izlaz mogu pronaći u umetnosti?

Osvetljavajući strategije (de)mistifikacije, propovedništva i medijskih manipulacija Nebojša Milenković, muzejski savetnik MSUV u razgovoru s publikom ─ služeći se primerima umetničkih praksi Marsela Dišana, Jozefa Bojsa i Endija Vorhola ─ ukazaće na slučajeve u kojima je umetnost uspevala da se nametne kao opozicija svetu bez nade i ideala ─ postajući uporište prava na intelektualnu pobunu.

Za naslov predavanja, ali i čitavog ciklusa razgovora i tribina na istu temu koji će uslediti tokom 2019. i 2020. godine iskorišćen je Bojsov termin socijalne plastike, odnosno proširenog pojma umetnosti u kom umetnik više nije (samo) proizvođač estetskih predmeta ─ već neko ko kreira kompleksne odnose koji u krajnjem rezultiraju ostvarenjem utopije društva kao umetničkog dela.

Ulaz je slobodan.